08/06/2009

Annwyl dyddiadur
Roedd heddiw yn ddiwrnod prysur iawn achos yn gynta aeth Addi a’r goll, roeddwn i’n ofnus. Chwiliais hi yn y cwtsh dan star, o ni’n falch, ac yn grac achos weddodd dad i i ofalu ar ol Adi. Roedd Addi yn desbret i fynd i’r ty bach a roeddwn i yn starfo eisiau bwyd, a wedyn dechreuodd y bomiau ddod eto. Roedd un bom bron a wrw fi. O ni’n ofnus iawn. Yna daeth yr ambiwlans. Aeth Adi mewn i’r ambiwlans a mam a gadael fi ar ben fy hun. Daeth heddlu i siarad arno fi a dwedes i bod yr ambiwlans wedi gadael fi ar ben fy hin. Cynogodd fe i fi cael mynd ar y beic modur i’r ysbyti es i. Gadawodd y heddlu fi na i gweld mam a Adi ond roedd dim son am mam a Adi achos erbyn cyreiddes i oedd mam a Adi wedi mynd adre. Gobeithio bydd fori yn well, nos da.

SaraAnwyl dydduadir
Dydd Sul Hydref 3ydd 1937
Helo fy enw i yw Sam. Dydd cyntaf y rhyfel. Roedd Adi wedi mynd a’r goll Roedden i yn poeni. Roedd fy nghalon yn pwmpio fel cheetah amser bydd mam nol bydd calon mam wedi torri hefyd.

Y dwirnod ar ol ni disgynodd bom direudus ar fy mhwys, lwcus fy neidiais i yn sydyn daeth y dyn rhyfedd yma i fy achub.

TomosAnnwyl dyddiadur
Heddiw rydw i wedi cael diwrnod prysur iawn. Roedden wedi blino yn lan iawn iawn. Amser codais roedd Adi efo dim fys o gubwl. Roeddwn yn meddwl ei fod wedi mynd tu allan a wedi marw efo BOM, ond wedyn teimlais yn rong. Dechreuais chwilio. Chwiliais ym mhob twll a chornel yn y ty ar dref yna cofiais le roedden heb edrych – yn y cwtsh dan star. Roedd hi wedi cuddio yn y cwtsh bach. Gofynais ‘le mae mam” dywedodd “yn siopa”.Wel dyna ddiwrnod!

IwanAnnwyl Dyddiadur,

Mae’r bomiau yn boeth. Mae mwg a dwst ym mhobman. Rydw i yn ofnus. Weles i Adi yn cuddio yn y cwtsh dan y grisiau bore ma. Roedd Adi yn llefain yn dal y tedi glas yn cael ei llusgo ar y llawr. Clywais y seiren cyntaf, roedd Adi eisiau y ty bach. Ar ol bach aeth hi i’r ty bach. Amser naethon allan roedd popeth wedi torri yn ddarnau. Roedden wedi cael dolur. Aethon i’r ambiwlans. Daeth mam nol o’r archfarchnad roedd wedi gadael fi a mynd yn yr ambiwlans. Dim ond fi oedd ar ol. Roedden yn starfo. Rwyf wedi cael diwrnod ofnadwy.

HariAnnwyl Ddyddiadur

Bore ma fe ddihunais i lan a doedd Adi ddim yna. Roeddwn i’n ofnus, yn siomedig ac yn drist. Fe edrychais i lan y star a lawr star ond doedd dim son am Adi. Ond yna fe gofiais fy mod wedi anghofio mynd i weld os oedd Adi yn y cwtsh dan star. Dyna le roedd Adi yn cuddio. “O Adi, roeddwn mor ofnus amdani. Pam oedd hi’n cuddio dan fana, oherwydd y bomiau siwr y fod. Doedd mam ddim yn y ty aeth mam i siopa i gael bwyd so dim ond fi a Adi, roedd Adi yn moyn mynd i’r ty bach ond fe roedd hi methu mynd nes bod y seirien yn mynd ond fe redodd Adi nerth ei thraedi’r ty bach. Dyna ddiwrnod rydw i wedi cael.
Naiomi


Annwyl Dyddiadur
Wel dwi wedi blino yn lan a dwi methu chwilio Adi. O’r diwedd chwiliais i Adi yn y cwtsh dan star. Yn sydyn daeth BOM enfawr. Roedd mam yn y siop. Roeddwn i’n gobeithio byddai mam yn dod nol i wneud bwyd i fi ac Adi. O na canodd y cloc tadcu i ddweud pedwar or gloch ac roedd Adi wedi cal ofan bom enfawr. Roedd tan ar bopeth a roedd rhai pobol yn gwisgo marg nwy. Wel dyna ddiwrnod.

Alwyn


Annwyl Dyddiadur,
Heddiw rydw i wedi cael diwrnod prysur ofnadwy. Yn gyntaf aeth Adi ar goll, roeddwn yn gofidio. Wrth wc roeddwn wedi clywed swn yn y cwtsh dan star. Roeddwn wedi mynd i weld. Roedd y drws wedi agor a neidiodd Adi allan o’r cwtsh dan star. Roedd Adi yn hapus iawn pan roeddwn wedi ei chwilio hi. Roedd Adi eisiau mynd i’r ty bach a roeddwn eisiau bwyd a roeddwn wedi dweud wrth Adi doedd hi ddim yn cael mynd allan roedd e’n rhy beryglus. Wedyn edrychais ar y cloc roedd hi yn bedwar o’r gloch. Wedyn clywais swn y bom dywedais wrth Adi ble mae mam? Dywedodd adi roedd hi wedi mynd i siopa. Roeddwn wedi dweud wrth Adi wyt ti yn iawn? Ydw dywedodd Adi, O iawn. Gobeithio bydd fory yn well.
Anna


Annwyl dyddiadur

Heddiw fe cefais i ddiwrnod prysur ofnadwy. Roeddwn trial chwilio Adi ac wrth lwc fe ddes i o hyd iddi yn y cwtsh dan star. Ar ol awr daeth bom lawr o’r awyr ac oedd wedi bomio’r ty i lawr. Roedd Adi’n llefain ac yn llefain. Fe ddaeth ambiwlans a daeth mam efo botel vimto efo brechdannau jam. Aeth mam ac Adi i’r ysbyty hebddo fi. Roeddwn yn trial cyrraedd yr ysbyty ond roedd llawer o draffig yn mynd heibio. Pasiodd lori yn llawn pobl o’r fyddin. Roeddwn yn llefen. Roedd cwt o tread lawr ac roedd clais bob man ar y corf. Roedd dillad wedi torri popeth wedi torri i gyd. Wrth lwc roedd Adi’n iawn ac pan daith y bomiau y nol byddai’n barod amdano.
Daniel Harrison
Helo dyddiadur.
Heddiw o fi wedi colli Adi ond yna chwiliais Adi ond yna clywais bom, bom, bom. Mae Adi wedi cael dolur a odd fi fod arod ar ol ond yna odd rhiwn wedi gweud have sum gum chew. Oedd e wedi mynd mewn ty e. Dywedodd Tom odd mam e wedi marw ond yn cyrrhaeddon nhw’r ysbyty.
Ewan

Annwyl Dyddiadur,
Hethe roedd adi wedi mynd ar goll. Odd fi grac da adi ath hi guddio yn y cwtsh dan star. Oedd fi isiai bwyd oedd adi isiai tolet oedd nin clywed swn dot at ty oedd bom wedi dod oedd fi ac adi yn addnis. Oedd bom saff oedd adi wedi myd i’r tolet oedd ambiwlans wedi dod oedd adi ac mam yn yr amblwlans oedd fi wedi aros yn ty oedd bomie wedi dod nol oedd fi edrich mas ffenest ac ablants ac pobol bedi marw ac faior mawr.
Haf


Hello fi wy ei sai moin bod yn y rhyfel a pam so ni galli bod bod yn ffrendiai a fi’n oer a fi’n ofan a mae’r tegan wedi tori a fi moen bwyd a oedd Adi eisiau ti bach ond fe mini marw os a dyna pam fi’n teimlo’n ofnus achos sai moen Adi i marw a fi moen bod yn cymru achos does heb bom a roedd mam a adi wedi gadal fi ar ambylans.
Leela

Annwyl Ddyddiadur,
Helo sut mae? Fi yw e, Sam. Bore ma codais i am 8 o’r gloch a es i i’r ardd i chwarae. Des i mewn a doedd Adi ddim yno. Chwiliais ym mhob lle dechreuais gweiddi “Adi!” Es i edrych yn y cwtsh dan star ac roedd hi yno diolch byth. Roedden i yn llwgu.Roedd mam wedi mynd i’r siop. Gobeithio bydd hi yn dod yn gyflym iawn meddyliais.
Lisa

Annwyl dyddiadur
Heddiw rydw i wedi cael diwrnod prysur ofnadwy. Roedd Adi yn despret i’r ty bach ac roedd hi bron pisho. Roedd fy nghalon yn powndio pam oedd ynofn. Pam oedd y seiren yn dod roeddwn wedi cael ofn y swn. Roedd mam wedi mynd i siopa a gadael ni gartref. Doeddwn ni ddim yn gallu mynd mas tu fas oherwydd roedd bom enfawr yn dod heddiw. Roedd mam newydd dod gartref o dre. Ac oedd ni yn cwato yn y cwtsh bach yn y ty. Pan ddaeth mam mewn i’r ty roedd y bom wedi dod ar ben y ty ac roedd fy nheganau wedi torri. Roedd yn rhaid i Adi fynd i’r ysbyty. Roeddwn i’n llefen oherwydd roeddwn yn becso amdano Adi.
LydiaShwt mae Dyddiadur?
Heddiw cefais i ddiwrnod brysur cyntaf. Roedd Adi ar goll methais i ffeindio Adi ond or diwedd ffeindies i hi. Roedd hi yn cuddio yn y cwtsh dan star. Wedyn on ni methu ffeindio Mam. Roedd Adi mewn ofn. Roeddwn ni’n dau yn ofnu’r bomiau yn ofnadwy. Daeth yr ambiwlans. Helpaus i Adi mewn i’r ambiwlans wedyn yn y mwg roedd yna gysgod. Dyna fraw, mam oedd e. “Mam o Mam” gwaeddodd Adi. “Mam o Mam, ble wyt ti wedi bod?” “Es i i’r co-op i hol bwyd a ble mae Adi? Atebodd mam. “O Adi ti wedi llosgi.” Dywedais i, “Mam mae hi yn yr ambiwlans.” Wedyn cododd dynion yr ambiwlans y drws. “Arhoswch i fi” dywedais. Eisteddais i ar y garreg wedyn clywais llais rhywun, “Get the hell out of here kid.” Roeddwn i yn teimlo’n drist ofnadwy.
Mari

Annwyl dyddiadur
Cefais i ddiwrnod prysur ofnadwy heddiw. Roedd Adi wedi mynd ar goll. Chwiliais amdani pob man ond doedd hi ddim yna. Pwmpiodd fy nghalon fel drwm mewn band.Mewn pryd cefais i hyd i hi yn y cwtsh dan star. Roeddwn i’n falch i’w gweld hi ond roedd fi’n grac hefyd. Doedd Adi byth wedi wedi bod mor dawel ac roedd mam mas siopa. Roedd Adi eisiau mynd i’r ty bach ond gadawais i ddim i hi mynd achos beth bydd yn digwydd i Adi os byddai bom yn bwrw y to? Aroson ni yn y cwtsh gyda Adi eisiau mynd i’r ty bach mwy pob eiliad. Roedd fi cwmpo i gysgu mwedyn clywodd fi bang mawr! Dyhunodd fi mewn fflach. Bom meddyliais. Dydw i ddim yn credu bod e wedi glanio ar y ty. Gae mynd i’r toiled nawr? Gofynnodd Adi. Na meddyliais. Dyna beth oedd diwrnod.

Owain

17/03/2009

Croeso

Croeso i flog Cyfnod Allweddol 2 Ysgol Carreg Hirfaen, Cwm-ann, Sir Gaerfyrddin. Yma cewch weld gwaith a lluniau'r disgyblion a fu'n dysgu am hynt a helynt yr Ail Ryfel Byd.